BD VALİDASYON MEDİKAL SAĞLIK VE OTOMASYON HİZMETLERİ
 

İş Ortakları

Şu anda aşağıdaki testleri anlaşmalı olduğumuz analiz labratuvarı ile yürütmekteyiz:

Biyolojik göstergelerin nicel ve nitel değerlendirmesi Ürünlerin spor süspansiyonu ile aşılanması EN ISO 11737 - Bir ürün üzerindeki mikroorganizma popülasyonun belirlenmesi(biyoyük belirleme)EN ISO 10993-7 EN ISO 10993-7 Etilen oksit sterlizasyok kalıntılarının simulasyon uygulaması veya ayrıntılı ekstraksiyon yönetimi (GC-FID) ile belirlenmesi için